Παράταση αντιπυρικής περιόδου έως 15 Νοεμβρίου...

Παράταση αντιπυρικής περιόδου έως 15 Νοεμβρίου…

Παράταση αντιπυρικής περιόδου στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης

Στην επέκταση έως και 15-11-2023 της απαγόρευσης χρήσης πυρός στις εκτάσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης για τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης προχώρησε ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Θεοφιλόπουλος.

Η απόφαση εκδόθηκε μετά από σχετικές εισηγήσεις των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου΄Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο