Νάξος: Καλοκαιρινή Φύλαξη Παιδιών με Δημιουργική Απασχόληση Έτους 2024

Νάξος: Καλοκαιρινή Φύλαξη Παιδιών με Δημιουργική Απασχόληση Έτους 2024

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ξεκινάει τη λειτουργία του προγράμματος Καλοκαιρινής Φύλαξης Παιδιών με Δημιουργική Απασχόληση έτους 2024. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στη Χώρα και σε οποιαδήποτε άλλη Δημοτική Κοινότητα με την προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί επαρκής αριθμός αιτήσεων για τη συγκρότηση τμήματος και ταυτόχρονα ότι θα προσληφθεί ο αριθμός του προσωπικού που απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενες μητέρες που είναι κάτοικοι ή δημότισσες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ή εποχικά εργαζόμενες κατά τη θερινή περίοδο στην περιφέρεια του Δήμου και έχουν παιδιά ηλικίας 5-12 ετών (γεννηθέντα από 01/01/2012 έως 31/12/2019). Παιδιά που χρήζουν «παράλληλης στήριξης» εγγράφονται με την προϋπόθεση παροχής παράλληλης στήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό ή συνοδό με μέριμνα του γονέα.

Η Καλοκαιρινή Φύλαξη Παιδιών με Δημιουργική Απασχόληση θα λάβει χώρα μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 01/07/2024 έως 31/08/2024, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με ωράριο λειτουργίας από 07:30 έως 15:30. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα εκατό ευρώ (100,00 €) ανά παιδί για όλη τη χρονική διάρκεια του προγράμματος. Η συμμετοχή περισσότερων των δύο (2) παιδιών ανά οικογένεια θα είναι δωρεάν.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα υποβάλλονται καθημερινά από την Παρασκευή 7-06-2024 έως την Τετάρτη 19-06-2024 και ώρες 8:30-14:00, στα Γραφεία της πρώην Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου (δίπλα στο πρατήριο καυσίμων Φυκά), προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: Τηλ: 22850-24259

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

(Οι δηλώσεις συμμετοχής δεν θα γίνονται δεκτές χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά)

  1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  3. Ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία του μαθητή ή αντίγραφο του τελευταίου ατομικού δελτίου υγείας μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ)
  4. Αποδεικτικό εργασίας μητέρας ή κάρτα ανεργίας
  5. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος
  6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ για την απόδειξη του τόπου κατοικίας (μόνο για την περίπτωση που δεν προκύπτει από το εκκαθαριστικό)
  7. Κόστος συμμετοχής εκατό ευρώ (100,00€).(Θα καταβληθεί μετά την έγκριση της αίτησης μέσω τραπέζης και κατόπιν ενημέρωσης του αιτούντα)

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο