//

ΥΠΕΣ: 86.180,00 ευρώ (το μεγαλύτερο ποσό) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων – Τι παίρνουν οι άλλοι δήμοι των Κυκλάδων

ΥΠΕΣ: 86.180,00 ευρώ (το μεγαλύτερο ποσό) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων - Τι παίρνουν οι άλλοι δήμοι των Κυκλάδων

Σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στυλιανού Πέτσα, κατανέμεται ποσό 28.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
έτους 2021 (Δ’ κατανομή), σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους. Στην σχετική απόφαση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των
Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 28.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ:

ΑΜΟΡΓΟΥ: 11.020,00

ΑΝΑΦΗΣ: 3.000,00

ΑΝΔΡΟΥ: 24.400,00

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ: 4.160,00

ΘΗΡΑΣ: 60.160,00

ΙΗΤΩΝ: 6.130,00

ΚΕΑΣ: 10.420,00

ΚΙΜΩΛΟΥ: 3.460,00

ΚΥΘΝΟΥ: 5.210,00

ΜΗΛΟΥ: 16.240,00

ΜΥΚΟΝΟΥ: 24.030,00

ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 86.180,00

ΠΑΡΟΥ: 41.710,00

ΣΕΡΙΦΟΥ: 3.940,00

ΣΙΚΙΝΟΥ: 3.070,00

ΣΙΦΝΟΥ: 8.100,00

ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: 51.780,00

ΤΗΝΟΥ: 21.810,00

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ: 3.650,00

Για την κατανομή του ανωτέρω χρηματικού ποσού λήφθησαν υπ’ όψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2019-2020 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

Τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με Χρηματική Εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Από τα κατανεμηθέντα ποσά παρακρατούνται για την ενίσχυση των προϋπολογισμών των Δήμων, τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη των δαπανών των μέσων ατομικής προστασίας του προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσλαμβάνεται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 18 του ν.3870/2010 όπως ισχύει.
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις οποίες κοινοποιείται η απόφαση αυτή, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την άμεση απόδοση από τους ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς τους στις οικείες Σχολικές Επιτροπές ή Σχολικές Εφορίες (στην περίπτωση των μειονοτικών σχολείων), των πιστώσεων που τους διατίθενται, επισημαίνοντάς τους ότι πρέπει να προχωρήσουν επειγόντως, σε όλες τις απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο