388.470 ευρώ στους δήμους των Κυκλάδων για τα σχολεία – Τα περισσότερα (86.180,00) στον Δήμο Νάξου - Η κατανομή...

388.470 ευρώ στους δήμους των Κυκλάδων για τα σχολεία – Τα περισσότερα (86.180,00) στον Δήμο Νάξου – Η κατανομή…

Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε την 20η Ιανουαρίου, κατανεμήθηκαν 28.000.000,00 ευρώ σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Το ποσό προέρχεται από το χρηματικό υπόλοιπο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων.

Δεν πρόκειται, δηλαδή, για επιπλέον πρόσθετη χρηματοδότηση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Για την κατανομή ανά Δήμο ελήφθησαν υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2019-2020 που αφορούν

– στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα,

– στον αριθμό των σχολείων και

– στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη,

ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

Με την Απόφαση του Υπουργείου, ζητείται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να μεριμνήσουν για την «άμεση απόδοση» από τους ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς τους στις οικείες Σχολικές Επιτροπές ή Σχολικές Εφορείες (στην περίπτωση των μειονοτικών σχολείων), των πιστώσεων που τους διατίθενται, επισημαίνοντάς τους ότι πρέπει να προχωρήσουν «επειγόντως» σε όλες τις απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες.

Από τα κατανεμηθέντα ποσά παρακρατούνται για την ενίσχυση των προϋπολογισμών των Δήμων, τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη των δαπανών των μέσων ατομικής προστασίας του προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προσλαμβάνεται κατ΄ εφαρμογή του αρ.18 του ν.3870/2010 ως ισχύει.

Μπορείτε να δείτε το ποσό που λαμβάνει κάθε Δήμος των Κυκλάδων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του, στον ακόλουθο πίνακα:

ΑΜΟΡΓΟΥ  11.020,00

ΑΝΑΦΗΣ 3.000,00

ΑΝΔΡΟΥ  24.400,00

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ  4.160,00

ΘΗΡΑΣ  60.160,00

ΙΗΤΩΝ  6.130,00

ΚΕΑΣ  10.420,00

ΚΙΜΩΛΟΥ  3.460,00

ΚΥΘΝΟΥ  5.210,00

ΜΗΛΟΥ  16.240,00

ΜΥΚΟΝΟΥ  24.030,00

ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  86.180,00

ΠΑΡΟΥ  41.710,00

ΣΕΡΙΦΟΥ  3.940,00

ΣΙΚΙΝΟΥ  3.070,00

ΣΙΦΝΟΥ  8.100,00

ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ  51.780,00

ΤΗΝΟΥ  21.810,00

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ  3.650,00

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο