//

Κατασκευή αθλητικού πάρκου στην Φολέγανδρο

Κατασκευή αθλητικού πάρκου στην Φολέγανδρο

Δρομολογείται από τον Δήμο Φολεγάνδρου η δημιουργία/κατασκευή αθλητικού πάρκου στο νησί. Η σχετική Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης έχει ήδη αναρτηθεί στην Διαύγεια με τίτλο “Δημιουργία Αθλητικού Πάρκου Φολεγάνδρου”. Ως καταληκτική προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίζεται η 7η Δεκεμβρίου 2021.

Να, πώς έχει η σχετική προκήρυξη: 

Κατασκευή αθλητικού πάρκου στην Φολέγανδρο

Μετάβαση στο περιεχόμενο