Νάξος: 375.000 ευρώ για βελτίωση αγροτικής οδού...

Νάξος: 375.000 ευρώ για βελτίωση αγροτικής οδού…

Νέα ένταξη οδοποιίας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Μία ακόμα πρόταση του Δήμου για βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αξιολογήθηκε θετικά και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020. Πρόκειται για το έργο «Βελτίωση Αγροτικής οδού από δρόμο Χώρας Νάξου-Αγίου Προκοπίου έως όριο οικισμού Αγίας Άννας», συνολικού προϋπολογισμού 375.000 ευρώ.

Το έργο προβλέπει την ασφαλτόστρωση χωμάτινου δρόμου συνολικού μήκους 1.520 μ. και την κατασκευή τεχνικών έργων για την απορροή των ομβρίων, αποσκοπώντας στη βελτίωση της βατότητας της οδού, ώστε οι χρήστες να έχουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

«Αξιοποιώντας κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, βελτιώνουμε τις υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέας, στηρίζοντας παράλληλα τους αγροτοκτηνοτρόφους του νησιού μας. Η αρτιότητα του φακέλου που υποβλήθηκε συνέβαλε καθοριστικά στην έγκριση της πρότασης και στην εξασφάλιση της χρηματοδότησής της» δήλωσε ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο