Νάξος: Αποκατάσταση ζημιών κρηπιδώματος έναντι Μυρτιδιώτισσας...

Νάξος: Αποκατάσταση ζημιών κρηπιδώματος έναντι Μυρτιδιώτισσας…

Αποκατάσταση ζημιών κρηπιδώματος έναντι Μυρτιδιώτισσας λιμένα Νάξου.

Σύμφωνα με τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, παρελήφθη από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο η μελέτη «Αποκατάσταση ζημιών κρηπιδώματος έναντι Μυρτιδιώτισσας λιμένα Νάξου». Η εκπόνηση της μελέτης, η οποία ανατέθηκε στον ανάδοχο τον Ιούλιο του 2021 και αποσκοπεί στην αποκατάσταση των ζημιών και ρηγματώσεων του κρηπιδώματος, περιλαμβάνει την Τεχνική Έκθεση, Σχέδια Μελέτης αλλά και τα Τεύχη Δημοπράτησης, όπως αυτά ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου.

Νάξος: Αποκατάσταση ζημιών κρηπιδώματος έναντι Μυρτιδιώτισσας...
Τα προτεινόμενα λιμενικά έργα περιλαμβάνουν την καθαίρεση του υφιστάμενου κρηπιδώματος, την εκσκαφή και εκβάθυνση του πυθμένα για τη διαμόρφωση έδρασης του νέου κρηπιδώματος στην ίδια ακριβώς θέση με το υφιστάμενο, την πλακόστρωσή του, την κατασκευή καναλιού διέλευσης δικτύων των Η/Μ εγκαταστάσεων και την εκσκαφή εκβάθυνσης για την αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών, όπου αυτό απαιτείται στην περιοχή πέριξ της εισόδου της λιμενολεκάνης του αλιευτικού καταφυγίου.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 700.000,00€.

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο