Νάξος: Διακοπή κυκλοφορίας από αύριο (Δευτέρα) και για 7 ημέρες, σε...

Νάξος: Διακοπή κυκλοφορίας από αύριο (Δευτέρα) και για 7 ημέρες, σε…

Ενημέρωση διακοπής κυκλοφορίας σε τμήμα δρόμου στην περιοχή Λαμπαδά, νότια της Αλυκής στην Κοινότητα Αγίου Αρσενίου…

Στο πλαίσιο του έργου: “Βελτίωση Αγροτικής Οδού από δρόμο Χώρας – Αγίου Προκοπίου έως όριο οικισμού Αγίας Άννας”, το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2022 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, απαιτείται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε όλο το πλάτος κυκλοφορίας τμήματος της οδού, από τη συμβολή με το δρόμο Χώρας Νάξου – Αγίου Προκοπίου (ξενοδοχείο Lagos Mare) και για μήκος περίπου 200m, όπως φαίνεται και στο παρακάτω απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης. Η κυκλοφορία θα διακοπεί από την Δευτέρα 5-2-2024 και για χρονικό διάστημα 7 ημερών, λόγω των χωματουργικών εργασιών που θα εκτελεστούν.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών στο παραπάνω τμήμα, θα ακολουθήσει διακοπή κυκλοφορίας στο αμέσως επόμενο τμήμα, έως το αντλιοστάσιο Λαμπαδά. Επιπλέον, την επόμενη χρονική περίοδο και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, για την έντεχνη υλοποίηση των εργασιών και την ασφάλεια των χρηστών της οδού θα απαιτηθεί διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων, ανά χρονικά διαστήματα λίγων ημερών κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση, την κατανόηση και τη συνδρομή όλων, για την ομαλή ολοκλήρωση των εργασιών και την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο