ΝΑΞΟΣ - Φ.Μαυρομμάτης: "Υπερψηφίσατε... Ομόφωνη ήταν η απόφαση"...

ΝΑΞΟΣ – Φ.Μαυρομμάτης: “Υπερψηφίσατε… Ομόφωνη ήταν η απόφαση”…

Η ακόλουθη διευκρινιστική ανακοίνωση εκδόθηκε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Φώτη Μαυρομμάτη.

ΝΑΞΟΣ - Φ.Μαυρομμάτης: "Υπερψηφίσατε... Ομόφωνη ήταν η απόφαση"...

Ο τελευταίος απευθυνόμενος προς τους δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας και τους ανεξάρτητους δ.σ., επίσης, τα ακόλουθα:

Προς τους δημοτικούς συμβούλους μειοψηφίας Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων:

  1. κ.κ. Λεονάρδο Χατζηανδρέου, Εμμανουήλ Κορακίτη, Γεώργιο Μανδηλαρά, Αντώνιο Πιτταρά. Ιωάννη Μαράκη του Νικολάου, Νικόλαο Κάρλοβιτς, Αθανάσιο Μπερτσιά, Βασίλειο Βρούτση, Εμμανουήλ Βάβουλα, Αντώνιο Βασαλάκη, Αικατερίνη Φουτάκογλου, Σοφία Βασιλάκη.
  2. Tους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κ.κ.: Μαργαρίτη Παρασκευή, Εμμανουήλ Πολυκρέτη. 

Σχετικό: Η υπαριθμ. πρωτ. 13698/28-07-2023 αίτησή σας για σύγκληση Δημοτικού  Συμβουλίου

Επί της ανωτέρω με αριθμ. πρωτοκ. 13698/28-08-2023 αιτήσεώς σας για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την «Διέλευση αγωγού ακαθάρτων από τον Άγιο Αρσένιο του έργου Αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων Τ.Κ. Σαγκρίου – Βίβλου», σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έχει ήδη λάβει απόφαση για το θέμα αυτό, στην συνεδρίασή του της 12-07-2023, δηλαδή μόλις προ είκοσι (20) ημερών, οπότε και ελήφθη η υπ’αριθμόν 113/12-07-2023 

ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο θέμα με τίτλο «Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: , με την οποία ομόφωνη απόφαση αυτή το Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων χορήγησε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου για τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 30-10-2023

Μάλιστα στην σχετική εισήγηση του θέματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχει η εισηγητική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στην οποία αναφέρεται η πορεία και οι εργασίες του ανωτέρω έργου, και η οποία είχε διανεμηθεί σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, και είχαν γνώση αυτής, όπως και εσείς όλοι οι αιτούντες

Μάλιστα, όπως προκύπτει από το σώμα της ανωτέρω απόφασης, όλοι εσείς οι αιτούντες, πλην του κου Κορακίτη Εμμανουήλ και της κας Παρασκευής Μαργαρίτη που απουσίαζαν από την συνεδρίαση, υπερψηφίσατε το ανωτέρω θέμα και έτσι εκδόθηκε η ανωτέρω ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατόπιν των ανωτέρω και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 67 παρ. 2 του Ν3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 4674/2020 και ισχύειτο αίτημά σας δε γίνεται δεκτό

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης 

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο