Ο Α. Λοβέρδος στην Νάξο, σήμερα - "Για πάντα ΠΑΣΟΚ... Οι αξίες μας στρέφονται γύρω από ορισμένους και συγκεκριμένους άξονες"

Ï Õðïõñãüò Õãåßáò ÁíäñÝáò ËïâÝñäïò ìéëÜåé áðü ôï âÞìá ôïõ Åèíéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÐÁÓÏÊ ðïõ óõíåäñéÜæåé óå êåíôñéêü îåíïäï÷åßï ôçò ÁèÞíáò, ÓÜââáôï 14 Éáíïõáñßïõ 2012. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Ο Α. Λοβέρδος στην Νάξο, σήμερα – “Για πάντα ΠΑΣΟΚ… Οι αξίες μας στρέφονται γύρω από ορισμένους και συγκεκριμένους άξονες”

«Για πάντα ΠΑΣΟΚ», δήλωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος παρουσιάζοντας την πολιτική του διακήρυξη…

Με σύνθημα «Για πάντα ΠΑΣΟΚ», ο Ανδρέας Λοβέρδος ολοκλήρωσε προσφάτως σε διαδικτυακή εκδήλωση την τρίμηνη δημόσια διαβούλευση των αρχών και των πολιτικών θέσεων της “Πράσινης Επανάστασης” και έδωσε στην δημοσιότητα το τελικό κείμενο της Πολιτικής Διακήρυξης του. Στο εισαγωγικό κείμενό του, ο υποψήφιος για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι «ήρθε η ώρα για το ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα» και ότι «ενώνουμε τις δυνάμεις μας και κάνουμε την παράταξή μας δύναμη εξουσίας».

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην πολιτική διακήρυξή του ο κ. Λοβέρδος κάνει αναφορά στην “διακήρυξη αξιών”, υπογραμμίζοντας ότι… “Οι αξίες μας στρέφονται γύρω από ορισμένους και συγκεκριμένους άξονες”. Συγκεκριμένα, αναφέρει:

Διακήρυξη αξιών

Οι αξίες μας στρέφονται γύρω από ορισμένους και συγκεκριμένους άξονες:

  • στην αγάπη για την πατρίδα, στην αγάπη για την Ελλάδα μας, στην επίτευξη της αυτογνωσίας που επιτυγχάνεται μέσω της παιδείας
  •  στο σεβασμό και τη διεύρυνση των δικαιωμάτων. Η ισότητα ανδρών και γυναικών στην εργασία, οι θρησκευτικές ελευθερίες, τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ αποτελούν ορισμένα μόνο παραδείγματα
  • στην ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Με το δικαιωματισμό, δηλαδή την παντελή έλλειψη ευθύνης, δεν έχουμε καμία σχέση
  • στη συνειδητοποίηση ότι η οικονομική ανισότητα οδηγεί στην κοινωνική ανισότητα
  • στην ισορροπία ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο συμφέρον
  • στη σταθερή  εμπέδωση της Δικαιοσύνης σε όλους τους τομείς της ζωής, γιατί μόνο έτσι θωρακίζεται η ενότητα του λαού
  • στη διεύρυνση των κοινωνικών κατακτήσεων και τη μείωση των ανισοτήτων, που επιτυγχάνεται μέσα από τη διαρκώς αυξανόμενη  ανάπτυξη
  • στη στήριξη όποιου παράγει, είτε πρόκειται για τον πρωτογενή τομέα, είτε πρόκειται για τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες, την τεχνολογική εξέλιξη, την τέχνη
  • στην ανάγκη ολόπλευρης στήριξης των νέων ανθρώπων, που δεν επιτυγχάνεται με πολιτικές κολακείες, αλλά με μακρόπνοο κι εύστοχο σχεδιασμό
  • στη ανάγκη στήριξης του εθελοντισμού, που θα προωθεί ιδίως η νεολαία μας

Στο μεταξύ από την Καστοριά την οποία επισκέφθηκε προ ωρών, δημοσίως (και μέσω σχετικού tweet), τόνισε (δείτε το video):

 

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο