//

“Πράσινο φως” από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για το ΠΕΑΛ Νάξου

"Πράσινο φως" από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για το ΠΕΑΛ Νάξου

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες το Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Νάξου (ΠΕΑΛ Νάξου), κάνοντας αποδεκτή τη δεύτερη πρόταση του μελετητή, στην οποία προβλέπεται η επέκταση του προβλήτα προς τα νότια και ανατολικά.

"Πράσινο φως" από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για το ΠΕΑΛ Νάξου

Μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΚΑΣ, το ΠΕΑΛ Νάξου αναμένεται να συζητηθεί στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), ώστε με την έγκρισή του να υπάρξει δυνατότητα νομιμοποίησης των λιμενικών εγκαταστάσεων και σταδιακής υλοποίησης των έργων που προβλέπονται.  

Ειδικότερα, στα πλαίσια της λύσης αυτής, προκρίθηκε η δυνατότητα επέκτασης του κεντρικού προβλήτα προς τα νότια και ανατολικά με συνεπακόλουθη μετατόπιση των αναγκών σε θαλάσσιο χώρο προς την ίδια κατεύθυνση. Η επιλογή αυτή οδηγεί στην επέκταση των τουριστικών δραστηριοτήτων νοτιότερα, προκειμένου να είναι λειτουργικά τα νότια κρηπιδώματα του κύριου προβλήτα.

"Πράσινο φως" από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για το ΠΕΑΛ Νάξου

"Πράσινο φως" από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για το ΠΕΑΛ Νάξου

Η θέση απέχει ικανοποιητική απόσταση από τον κύριο προβλήτα και τις λειτουργίες που αυτός υποστηρίζει, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την εξυπηρέτηση των πλοίων και παρέχει ευμενέστερο προσανατολισμό του κρηπιδώματος, διευκολύνοντας σημαντικά τις διαδικασίες είσπλου και απόπλου των πλοίων. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα επέκτασής τους, αν και εφόσον παρουσιαστεί η ανάγκη. Επιπρόσθετα μέρος της θαλάσσιας κίνησης που οφείλεται στα τουριστικά σκάφη απομακρύνεται, αποφορτίζοντας την κεντρική λιμενολεκάνη του λιμένα αλλά και βελτιώνοντας τις γενικότερες συνθήκες ασφάλειας του έργου. 

"Πράσινο φως" από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για το ΠΕΑΛ Νάξου

«Η έγκριση από το ΚΑΣ αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τη βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων. Προτεραιότητά μας είναι η επέκταση του κεντρικού προβλήτα, η επέκταση του βόρειου κυματοθραύστη καθώς και η ανακατασκευή του σταθμού αναμονής των επιβατών, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφάλειας και εξυπηρέτησης όλων των χρηστών του λιμένα» δήλωσε ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός, ο οποίος παρευρέθηκε στη συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.  

Μετάβαση στο περιεχόμενο