Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μήλου

Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μήλου

Στην έγκριση σύναψης δύο Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Μήλου συνολικού ύψους 544.000,00 ευρώ, για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του νησιού, προέβη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία συνεδρίασε χθες, Δευτέρα, με τηλεδιάσκεψη, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου.

Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μήλου

Συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε:

  • Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Επισκευές  – Συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια του Δήμου Μήλου (Γ΄ Φάση).

Τα σχολικά κτίρια που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες είναι το Δημοτικό Σχολείο Μήλου και το Δημοτικό Σχολείο Αδάμαντα, με σκοπό την αποκατάσταση των φθορών και τη βελτίωση των σχολικών μονάδων από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας των κτηρίων, εγκαταστάσεων και χώρων των σχολικών μονάδων. 

Η δαπάνη για τη χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 231.000,00 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από τον  ειδικό χρηματοδοτικό κωδικό για την σχολική στέγη, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Μήλου.

  • Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Έργου Συντήρηση – βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων ν. Μήλου.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά τη συντήρηση – βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Μήλου, ώστε να καταστούν λειτουργικές και ασφαλείς για τους πολίτες και του αθλητές. 

Η δαπάνη χρηματοδότησης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 313.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από τον  ειδικό χρηματοδοτικό κωδικό για τις συντηρήσεις χώρων αθλοπαιδιών και αθλητικών εγκαταστάσεων, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Μήλου.

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο