Ομοθυμία και συναπόφαση το... "εμβόλιο" για την βελτίωση της εικόνας της χερσαίας ζώνης του λιμένος Νάξου

Ομοθυμία και συναπόφαση το… “εμβόλιο” για την βελτίωση της εικόνας της χερσαίας ζώνης του λιμένος Νάξου

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της παραλίας, παραμένει πρόβλημα ακανθώδες που εκθέτει την πόλη της Νάξου και δημιουργεί τρομακτικά προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας του λιμένα Νάξου (καθυστερήσεις στις αφιξοαναχωρήσεις των πλοίων κ.λπ.).

Το Λιμεναρχείο Νάξου κατά κοινή ομολογία το «παλεύει» (το πρόβλημα), ποικιλοτρόπως και παντοιοτρόπως. Όμως, υπάρχουν αντικειμενικά, οφθαλμοφανή και δυσεπίλυτα προβλήματα που καθιστούν το έργο

του ιδιαίτερα

δύσκολο και απαιτητικό. Τα σημαντικότερα εξ’ αυτών, είναι το προβληματικό (οδικό) πέταλο στην πλάτη του ανδριάντα του Π. Πρωτοπαπαδάκη και η ανεπαρκής έξοδος (στροφή) στο ύψος του φαρμακείου Δελλαρόκα. Αν σε όλα τα παραπάνω προστεθεί και το γεγονός ότι ο κεντρικός προβλήτας του λιμανιού εμφανίζει χτυπητές αδυναμίες (ελλείψεις, ακαταλληλότητες κ.λπ.), εύκολα αντιλαμβάνεται και ο πλέον ανυποψίαστος «γιατί το κυκλοφορικό είναι το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα της παραλίας, κάθε καλοκαίρι».

Η συναίνεση, η σύμπραξη, η ομοθυμία και η συναπόφαση είναι τα «συστατικά» της καταλληλότερης λύσεως στο πρόβλημα η οποία πρέπει να απασχολήσει όλους τους εμπλεκόμενους τοπικούς (αυτοδιοικητικούς, επιχειρηματικούς κ.ά) φορείς π

 

ου οφείλουν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να βελτιώσουν την εικόνα της χερσαίας ζώνης του περί ου ο λόγος εικονιζόμενου λιμένα.

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο