«Νεότερα για το αεροδρόμιο Πάρου, τον άλλο μήνα. Στα 1.799 μ. ο διάδρομος…». Δηλώσεις και σχόλια του Δημάρχου Πάρου, Μ. Κωβαίου.

Στην τελική ευθεία η επέκταση του νέου αεροδρομίου Πάρου

Καλά νέα μας μετέφερε μέσω ανάρτησής του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Έπαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς σχετικά με την πρόοδο των διαδικασιών για την επέκταση του νέου Αεροδρομίου Πάρου, το οποίο μέσα σε λίγα χρόνια από ένα μικρό νησιωτικό αεροδρόμιο μετατρέπεται σε διεθνή προορισμό με κατάλληλες ενέργειες και αποτελεσματικές…

Αναφέρει ο Κ. Μπιζάς:

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κ. Καραμανλή με το αριθμ. πρωτ. 111491/ 27-04-2021, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ>>, συνολικού προϋπολογισμού 46.208.467,99€.

Ακόμη εγκρίθηκε η επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης και η σύνταξη της διακήρυξης και του εντύπου οικονομικής προσφοράς από την Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων.

Επίσης εξουσιοδοτήθηκε η Δ/νση Υποδομών Αεροδρομίων να εγκρίνει τα συμβατικά τεύχη, να προβεί στις απαιτούμενες από το νόμο δημοσιεύσεις του διαγωνισμού και τυχόν επαναλήψεις του και να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης του έργου.

Το επόμενο στάδιο είναι η προκήρυξη του διεθνή διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου.

Ένα σημαντικό έργο που διεκδικεί το νησί μας από το 1995 έχει μπει στην τελική ευθεία.

Με την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξουν εμπόδια και ενστάσεις στον διαγωνισμό, εκτιμώ ότι σε λίγα χρόνια η Πάρος θα έχει ένα διεθνές αεροδρόμιο που θα της εξασφαλίσει σημαντικές προοπτικές στην τουριστική της οικονομία καθώς και διεύρυνση της επαγγελματικής απασχόλησης στον τουριστικό κλάδο.

Η τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία οφείλει να προετοιμάσει και να εκσυγχρονίσει τις υποδομές του νησιού μας προκειμένου να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την αύξηση των επισκεπτών, την μετακίνηση τους στα γειτονικά νησιά καθώς και την διαφύλαξη – προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο