Δημοπρατείται από την Περιφέρεια η εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας, προϋπολογισμού 4,99 εκατ. ευρώ

Δημοπρατείται από την Περιφέρεια η εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας, προϋπολογισμού 4,99 εκατ. ευρώ

Σε εξέλιξη η κατασκευή και των δικτύων αποχέτευσης – Με τη χρήση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας, το νησί αποκτά ένα κρίσιμης σημασίας, ολοκληρωμένο έργο, με σεβασμό στην θωράκιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο στάδιο της δημοπράτησης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  εισέρχεται ένα ακόμη κρίσιμης σημασίας έργο για το νησί της Κέας, αυτό της εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που προ ωρών συνεδρίασε υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, προέβη στην έγκριση της μελέτης, των όρων δημοπράτησης και  ορισμού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας», προϋπολογισμού 4.990.000,00 ευρώ, υποέργο της Πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας».

Δημοπρατείται από την Περιφέρεια η εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας, προϋπολογισμού 4,99 εκατ. ευρώ

Πρόκειται για ένα έργο απολύτως απαραίτητο, για το οποίο η Κέα περίμενε πολλά χρόνια και προχώρησε χάρη στην άριστη συνεργασία της Περιφέρειας με τον Δήμο του νησιού. Για την υλοποίησή του χρειάστηκε να γίνει, για πρώτη φορά,  η μεταφορά αρμοδιότητας έργου από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.   Είναι ένα έργο σύνθετο και απαιτητικό. Για την μέγιστη προστασία και θωράκιση του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού, εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογία. 

Αφορά στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών Κορρησίας, Βουρκαρίου, Γιαλισκαρίου και Ιουλίδας του Δήμου Κέας που θα κατασκευαστεί στο παλιό λατομείο της Κορρησίας, πλησίον του λιμανιού και θα είναι πλήρως υπογειοποιημένο. Στην εργολαβία περιλαμβάνεται και η προσαγωγή των λυμάτων από το σημείο αναμονής του νέου, υπό κατασκευή δικτύου αποχέτευσης, έως την είσοδο της ΕΕΛ όπως και ο υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων. 

Ήδη βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής το έργο των δικτύων αποχέτευσης  Κορρησίας και Βουρκαρίου, Δήμου Κέας,  πρώτο υποέργο της Πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας», συνολικού προϋπολογισμού και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 5.877.671,81 ευρώ. 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, το έργο έχει ενταχθεί στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής κατά 85% και κατά 15% από εθνικούς πόρους. 

Το έργο υλοποιείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Κέας, στο πλαίσιο της άριστης συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων της αυτοδιοίκησης. Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση και τον έλεγχο κατασκευής του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κέας. 

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο