Συγκεκριμένα ψηφίσθηκαν ομόφωνα:

1. Η εκπόνηση για οριστική υδραυλική μελέτη με τίτλο “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΑΓΚΑΣ-ΠΑΡΑΝΤΑΙΣ-ΛΗΝΩ-ΓΛΑΣΤΡΟΣ- ΒΡΥΣΗ” από την ΔΕΥΑ Μυκόνου.

2. Η εκπόνηση οριστικής μελέτης του έργου με τίτλο “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΩΡΑΣ -ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΒΟΘΩΝΑΣ” από την ΔΕΥΑ Μυκόνου.

3. Η έγκριση της μελέτης των τευχών δημοπράτησης για την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΥΑ” (έξυπνα ρολόγια)

Ύδρευση-Αποχέτευση: Δρομολογεί άλλα 3 σημαντικά έργα ύδρευσης ο δήμος Μυκόνου

Επιπρόσθετα πέραν των μελετών και έχοντας ως αποκλειστικό στόχο μας έργα πνοής για το μέλλον, ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι από αύριο 5 Οκτώβρη ξεκινούν οι εργασίες εγκατάστασης δύο αφαλατώσεων 1000 m3 η κάθε μία, στο παλιό λιμάνι δίπλα στην ήδη υπάρχουσα αφαλάτωση. Ένα πολύ σημαντικό έργο που θα συμβάλλει στη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης του νησιού μας.

Συγχρόνως θα ξεκινήσουν οι εργασίες (εσκαφές), τοποθέτησης νέων σωληνώσεων για την μεταφορά του παραγόμενου νερού από τις νέες αφαλατώσεις προς τις δεξαμενές και προς το δίκτυο ύδρευσης της πόλης, που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του 2021.

Σε σχετική του δήλωση ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ, Φραντζέσκος Βιγλιάρης, τόνισε:

«Με μοναδικό και αποκλειστικό γνώμονα την αδιάκοπη προσπάθεια για αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και τη δημιουργία νέων, υλοποιούμε τον υπάρχοντα σχεδιασμό και ξεκινάει αύριο ένα σημαντικό έργο για δύο νέες αφαλατώσεις στο παλιό λιμάνι.
Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα τρεις σχετικές μελέτες για την επέκταση των δικτύων σε νέες περιοχές.
Επίσης, ξεκινάει η διαδικασία δημοπράτησης των περίφημων έξυπνων υδρομέτρων που θα τοποθετηθούν σε όλο το υπόλοιπο νησί καθώς στην Άνω Μερά έχουν ήδη τοποθετηθεί.
Πρόκειται για πράξεις που αποδεικνύουν την ύπαρξη συγκεκριμένου σχεδίου για την οριστική αντιμετώπιση των αδυναμιών που υπάρχουν.»