Νάξος: Στο δημοτικό συμβούλιο (22.12.'22) η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2022 κ.ά.

Νάξος: Στο δημοτικό συμβούλιο (22.12.’22) η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2022 κ.ά.

Την παρακάτω πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Νάξου & Κυκλάδων για την αμέσως επόμενη τακτική συνεδρίαση του κορυφαίου οργάνου του πολυνησιακού δήμου, υπογράφει ο πρόεδρος του δ.σ., Φώτης Μαυρομμάτης. Που, μεταξύ άλλων, αναφέρει: “…Kαλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στις 22/12/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την καταβολή σε χρήμα του αντιτίμου για τη μη χορήγηση Μέσων Ατομικής
Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους δικαιούχους των Διευθύνσεων του Δήμου για τα έτος 2020.
2. Λήψη απόφασης για μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στις Κοινότητες Αγίου Αρσενίου,
Βίβλου και Κινιδάρου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3. Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου και υπαίθριου προαύλιου χώρου για αποθήκες και στέγαση
εξωτερικών συνεργείων υπηρεσιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4. Λήψη απόφασης για παράταση συμβάσεων μισθώσεων γραφείων Υπηρεσίας Δόμησης στη
Κοινότητα Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
6. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
7. Αναμορφώσεις χρηματοδοτούμενων έργων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οικ. έτους 2022.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παροχής αιγίδας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για τον
«2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πρωτότυπων Μονόλογων επί Σκηνής».
9. Έγκριση έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του
Ν. 3937/2011 σε τμήμα εντός οικισμού Γαλανάδου στη θέση “Πύργος Μπελώνια – Δημοτικό
Σχολείο” Κοινότητας Γαλανάδου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
10. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Δ΄ κατανομή έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των
σχολείων τους).

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο