Η αντιπλημμυρική προστασία, η Κίμωλος, η Σέριφος και η Σίφνος...

Η αντιπλημμυρική προστασία, η Κίμωλος, η Σέριφος και η Σίφνος…

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, ύψους 1,25 εκατ. ευρώ σε Κίμωλο, Σέριφο και Σίφνο, για την τριετία 2021 – 2023. Προκηρύσσονται οι διαγωνισμοί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου…

Στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας με την οποία η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντιμετωπίζει το κρίσιμης σημασίας ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας όλων των  νησιών της, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου,  μέσω της  σύναψης συμβάσεων τριετούς διάρκειας για τους καθαρισμούς των ρεμάτων, ούτως ώστε να υπάρχουν συνεχώς ενεργές συβάσεις που θα επιτρέπουν την έγκαιρη και αποτελεσματική προληπτική δράση απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας κατά την τελευταία μέσω τηλεδιάσκεψης και υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης τριών ακόμη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στα νησιά Κίμωλο, Σέριφο και Σίφνο, συνολικού προϋπολογισμού 1.248.688,06ευρώ (με ΦΠΑ), ώστε να προχωρήσει η σχετική διαδικασία από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας. 

Πρόκειται για τα έργα: 

  • Αντιπλημμυρική προστασία ν. Κιμώλου (2021 – 2023), συνολικού προϋπολογισμού 199.658,10 ευρώ (με ΦΠΑ)
  • Αντιπλημμυρική προστασία ν. Σερίφου (2021 – 2023), συνολικού προϋπολογισμού 449.852,78 ευρώ (με ΦΠΑ)
  • Αντιπλημμυρική προστασία ν. Σίφνου (2021 – 2023), συνολικού προϋπολογισμού 599.177,18 ευρώ (με ΦΠΑ)

Τα έργα αφορούν στον καθαρισμό τμημάτων των ρεμάτων των νησιών (αρμοδιότητα η οποία περιήλθε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου), καθώς και στον καθαρισμό των οχετών και φρεατίων, απομάκρυνση φερτών υλικών για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων, στον καθαρισμό των κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση, φερτά υλικά, απορρίμματα κλπ, στην εκθάμνωση εδάφους  κλπ. Σκοπών των παραπάνω εργασιών είναι η εξασφάλιση της ομαλής ροής των ρεμάτων και η αύξηση της παροχετευτικής τους ικανότητας, γεγονός που θα οδηγήσει σε περιορισμό των πλημμυρικών φαινομένων. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός  του έργου καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από τον κωδικό «Αντιπλημμυρική προστασία νησιών Π.Ε. Κυκλάδων».  

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο