ΜΗΛΟΣ

Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μήλου

Στην έγκριση σύναψης δύο Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Μήλου συνολικού

Μετάβαση στο περιεχόμενο