Νάξος: Επιτέλους, "λευκός καπνός" για το λιμάνι! - "Πράσινο φως" για τα έργα...

Νάξος: Επιτέλους, “λευκός καπνός” για το λιμάνι! – “Πράσινο φως” για τα έργα…

“Στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συζητήθηκε σήμερα το Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Νάξου (ΠΕΑΛ). Μετά από διεξοδική συζήτηση με τους εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων και φορέων, το ΠΕΑΛ Νάξου εγκρίθηκε και πλέον ανοίγει ο δρόμος προκειμένου να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση των λιμενικών εγκαταστάσεων και να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την ασφάλεια των χρηστών.
Ευχαριστώ θερμά τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, καθώς και όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες για τη συνδρομή τους”, υπογραμμίζει σε σημερινή ανάρτηση-ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως, ο δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Λιανός.

Σε 2 φάσεις ο σχεδιασμός

Σε δύο φάσεις θα ολοκληρωθεί ο παραπάνω σχεδιασμός.

Φάση 1η: Στο πλαίσιο των ενταγμένων στην πρώτη φάση έργων, προβλέπεται:

Πρώτον: Η διαπλάτυνση της προκυμαίας στο ύψος του “λαιμού”, προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες αποσυμφορήσεως της κυκλοφορίας των οχημάτων και η κατά το δυνατόν ομαλότερη έξοδός τους από την χερσαία ζώνη. Και,

Δεύτερον: Η διαπλάτυνση του κεντρικού προβλήτα ώστε ο ελλιμενισμός και η πρόσδεση των “πλοίων της γραμμής” και των ταχυπλόων σ’ αυτόν, να επιτυγχάνεται χωρίς μεγάλες χρονοτριβές και με την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια. “Η αναχαίτιση του κυματισμού εντός της λιμενολεκάνης και της πέριξ του κεντρικού προβλήτα θαλάσσιας περιοχής, είναι το μεγάλο ζητούμενο”, επισημαίνεται από υπεύθυνα χείλη.

Φάση 2η: Με βάση τα προβλεπόμενα στην δεύτερη φάση των εργασιών, θα εκτελεστούν τα ενδεικνυόμενα στην εγγύς του Δημαρχείου και του Μετεωρολογικού Σταθμού Χώρας Νάξου θαλάσσια περιοχή, έργα που αφορούν στον ελλιμενισμό και την πρόσδεση μικρών σκαφών (τουριστικών και άλλων).

Να σημειωθεί ότι το σύνολο των παραπάνω εργασιών έχουν ήδη υιοθετήσει (εγκρίνει) τα υπουργεία Τουρισμού, Πολιτισμού, η Αρχαιολογική Υπηρεσία και οι συναρμόδιες Υπηρεσίες.

Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε (την Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2022) το Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Νάξου (ΠΕΑΛ Νάξου), κάνοντας αποδεκτή τη δεύτερη πρόταση του μελετητή, στην οποία προβλέπεται η επέκταση του προβλήτα προς τα νότια και ανατολικά.

"Πράσινο φως" από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για το ΠΕΑΛ Νάξου

Μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΚΑΣ, το ΠΕΑΛ Νάξου συζητήθηκε στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ). Ήταν τότε που άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, για την νομιμοποίηση των λιμενικών εγκαταστάσεων και την σταδιακή υλοποίηση των προβλεπομένων έργων.  

Τα έργα στο λιμάνι

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της λύσης αυτής, προκρίθηκε η δυνατότητα επέκτασης του κεντρικού προβλήτα προς τα νότια και ανατολικά με συνεπακόλουθη μετατόπιση των αναγκών σε θαλάσσιο χώρο προς την ίδια κατεύθυνση. Η επιλογή αυτή οδηγεί στην επέκταση των τουριστικών δραστηριοτήτων νοτιότερα, προκειμένου να είναι λειτουργικά τα νότια κρηπιδώματα του κύριου προβλήτα.

"Πράσινο φως" από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για το ΠΕΑΛ Νάξου

"Πράσινο φως" από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για το ΠΕΑΛ Νάξου

Η θέση απέχει ικανοποιητική απόσταση από τον κύριο προβλήτα και τις λειτουργίες που αυτός υποστηρίζει, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την εξυπηρέτηση των πλοίων και παρέχει ευμενέστερο προσανατολισμό του κρηπιδώματος, διευκολύνοντας σημαντικά τις διαδικασίες είσπλου και απόπλου των πλοίων. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα επέκτασής τους, αν και εφόσον παρουσιαστεί η ανάγκη. Επιπρόσθετα, μέρος της θαλάσσιας κίνησης που οφείλεται στα τουριστικά σκάφη απομακρύνεται, αποφορτίζοντας την κεντρική λιμενολεκάνη του λιμένα αλλά και βελτιώνοντας τις γενικότερες συνθήκες ασφάλειας του έργου.

"Πράσινο φως" από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για το ΠΕΑΛ Νάξου

«Η έγκριση από το ΚΑΣ αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τη βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων. Προτεραιότητά μας είναι η επέκταση του κεντρικού προβλήτα, η επέκταση του βόρειου κυματοθραύστη καθώς και η ανακατασκευή του σταθμού αναμονής των επιβατών, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφάλειας και εξυπηρέτησης όλων των χρηστών του λιμένα» δήλωσε ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός, ο οποίος παρευρέθηκε στη συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, σημείωσε, τότε, ο δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Λιανός.

Τον Δεκέμβριο του 2020

Την Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020 από τον “Κυκλαδίτη”, σημειώναμε τα ακόλουθα:

Με βάση τον σχεδιασμό του «Ναυτιλίας» οι λιμένες της χώρας μας κατατάσσονται σε τέσσερεις κατηγορίες: Σε λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος, σε λιμένες εθνικής σημασίας, σε λιμένες μείζονος ενδιαφέροντος και σε λιμένες τοπικής σημασίας. Πρόθεση του αρμοδίου καθ’ ύλην υπουργείου είναι να εκπονηθούν ή επικαιροποιηθούν (όπου ήδη είχαν εκπονηθεί από τα 32 λιμάνια σε πρώτη φάση προγραμματικά σχέδια τα οποία θα προσδιορίζουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της ζώνης λιμένα), οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την λειτουργικότητα και ασφάλεια του λιμένα.

3ης κατηγορίας

ΣΤΗΝ 3η κατηγορία (λιμένες μείζονος ενδιαφέροντος), με βάση την σχετική αξιολόγηση που έγινε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του εν λόγω υπουργείου, κατατάχτηκε το λιμάνι της Νάξου.

ΕΝΑΣ από τους πρωταρχικούς στόχους του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής είναι η χώρα να διαθέτει σύγχρονες λιμενικές εγκαταστάσεις, που θα μπορούν να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες και θα είναι σε θέση να σταθούν με αξιώσεις στο διεθνή ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο, διά της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, σχεδίασε τις τεχνικές προδιαγραφές, με τις οποίες θα εκπονούνται ή θα αναθεωρούνται τα masterplan των λιμένων. Και υπογραμμίζει ότι θέτει τις βάσεις ώστε οι ελληνικοί λιμένες να γίνουν πραγματικά οχήματα αναπτύξεως για τον τόπο μας.

Τα εννέα έργα – πυλώνες…

ΓΙΑ τους εννέα (9) «πυλώνες» (έργα) που προβλέπει το υπό υλοποίηση του Master Plan του λιμανιού του νησιού μας, για το οποίο ξεκίνησε προ εβδομάδων συζήτηση (δημόσια διαβούλευση) στον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έκανε λόγο σε μια από τις συνεδριάσεις του το διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, περί τα τέλη του 2015 (Δεκέμβριος) και έλαβε και την σχετική απόφαση.

ΝΑ παρουσιάσουμε στο σημείο αυτό, το χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα πρακτικά εκείνης της ομολογουμένως σημαντικής συνεδριάσεως στην οποία, εκτός όλων των άλλων, πήρε μέρος και ο δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Μανόλης Μαργαρίτης.

Νάξος: Επιτέλους, "λευκός καπνός" για το λιμάνι! - "Πράσινο φως" για τα έργα...

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 278 (Περίληψη: Παραλαβή φακέλου Έργου για την εκπόνηση της μελέτης «Πλαίσιο έργων ανάπτυξης Λιμένα Νάξου».)

Ο ΛΙΜΕΝΑΣ Νάξου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 831/2007, κατατάσσεται στους Λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος, ενώ κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 44 του Ν. 4150/2013, ο Φορέας Διοίκησης και Εκμετάλλευσης του Λιμένα μεριμνά για την σύνταξη του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan), που ειδικά για τους Λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος ονομάζεται Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ). Στο στάδιο αυτό της σύνταξης του ΠΕΑΛ Νάξου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως ορίζονται αρμοδίως από το Υπουργείο Ναυτιλίας, προβλέπεται να γίνει ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Λιμένα, ο σχεδιασμός λιμενικών υποδομών, των χερσαίων υποδομών και ελεύθερων χώρων, η πολεοδομική οργάνωση, η περιγραφή αναπτυξιακών προτάσεων και οικονομική ανάλυση. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο εκπόνησης του Π.Ε.Α.Λ. θα διερευνηθούν-μελετηθούν, κατ’ ελάχιστον, τα παρακάτω αντικείμενα/λιμενικά και χερσαία έργα στο λιμένα Νάξου:

  1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ βόρειου κυματοθραύστη, κατασκευή νέου νότιου κυματοθραύστη, διαπλάτυνση διαδρόμου προσπέλασης και επέκταση του χερσαίου χώρου του κύριου προβλήτα και εκβάθυνση λιμενολεκάνης/περιοχής ελιγμών πλοίων
  2. ΚΤΗΡΙΟ εξυπηρέτησης επιβατών (επιβατικός σταθμός)
  3. ΔΙΚΤΥΑ και εγκαταστάσεις Η/Μ 4.
  4. ΠΟΝΤΙΣΗ πλωτών προβλητών στη λιμενολεκάνη στην περιοχή αλιευτικού καταφυγίου ή και στην περιοχή «Βίντσι»
  5. ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ των υποδομών (λιμενικών, χερσαίων) του υφιστάμενου αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών
  6. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ κατασκευής αλιευτικού καταφυγίου
  7. ΠΡΟΒΛΕΨΗ για εξυπηρέτηση υδροπλάνων
  8. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ/ΠΡΟΒΛΕΨΗ για εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων (πλωτό ή μόνιμο αγκυροβόλιο)
  9. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ διευθετήσεις για την εξυπηρέτηση του λιμένα πέραν των ανωτέρω στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης του Π.Ε.Α.Λ. θα εκπονηθούν και οι παρακάτω υποστηρικτικές μελέτες: Μελέτη κυματικής διαταραχής/κυματικής διείσδυσης, Ακτομηχανική μελέτη και Γεωτεχνική αξιολόγηση. Η συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή του συνόλου των μελετών εκπόνησης του Π.Ε.Α.Λ. Νάξου, ανέρχεται στο ποσό των 203.042,50€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο