Νάξος: Παράταση και Διαδικασία υποβολής δήλωσης καθαρισμού οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων

Νάξος: Παράταση και Διαδικασία υποβολής δήλωσης καθαρισμού οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων

Από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ανακοινώνεται ότι: 

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου και στα πλαίσιο των προληπτικών δράσεων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 20/2024 που είναι σε ισχύ (ΦΕΚ-2695/09/05/2024, Τεύχος B), οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, υποχρεούνται να προβούν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους και την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας στο Εθνικό Μητρώο.

Ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης από 31η Μαΐου 2024 σε 30η Ιουνίου 2024, σύμφωνα με την 2987/27-05-2024 υπουργική απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η διαδικασία υποβολής πραγματοποιείται από τους ιδιοκτήτες στην πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση akatharista.apps.gov.gr με τίτλο Ακαθάριστα Οικόπεδα (apps.gov.gr), καθώς και στον ιστότοπο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας civilprotection.gov.gr.

Ενημέρωση σχετικά με την Πυροσβεστική Διάταξη 20/2024 που είναι σε ισχύ (ΦΕΚ-2695/09/05/2024, Τεύχος B): 

Απαιτούμενος καθαρισμός οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου. 

δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

στ. Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Κυρώσεις

Κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου  στον/στους υπόχρεους από τον οικείο Δήμο:

α. Πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ

β. Η δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

γ. Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν την Υπεύθυνη δήλωση, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53Α του ν. 4662/2020

δ. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο, ως προς την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53Α του ν. 5075/2023, τιμωρείται, σύμφωνα με το άρθρο 53Α του ν. 4662/2020 με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή εκατό ογδόντα (180) έως τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες. Το ύψος της κάθε ημερήσιας μονάδας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εβδομήντα (70) ευρώ, ούτε ανώτερο από εκατό πενήντα (150) ευρώ.

Από το πεδίο εφαρμογής της ΠΔ 20/24 εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτηρίων, πολυκατοικιών, κ.α.  

  • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα τηλέφωνα 2285360128 και 2285360183

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο