///

Φάκελος “Αεροδρόμιο Νάξου”: Στην “Εντατική” του Εφετείου Αιγαίου, λόγω κορωνοϊού, οι απαλλοτριώσεις για την επιμήκυνση του διαδρόμου…

Φάκελος "Αεροδρόμιο Νάξου": Στην "Εντατική" του Εφετείου Αιγαίου, λόγω κορωνοϊού, οι απαλλοτριώσεις για την επιμήκυνση του διαδρόμου...

Από τον Δεκέμβριο του 2020 η αντίστροφη μέτρηση για την διενέργεια της διαδικασίας των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων της νοτίως του διαδρόμου προσγειώσεων-απογειώσεων του Κρατικού Αερολιμένα Νάξου (απαιτούμενης) εκτάσεως των 84.464,70 τ.μ. (που αφορά σε 33 ακίνητα ισάριθμων δημοτών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων), άρχισε. Όμως, κάθε εξέλιξη γύρω από το (πολύκροτο) έργο της επιμηκύνσεως του υφιστάμενου διαδρόμου των 900 μ. στα 1.200 μ., “πάγωσε”. Και “πάγωσε”, τότε, εξ’ αιτίας, α) του εορταστικού Δωδεκαημέρου των Χριστουγέννων 2020 και β) της εξάρσεως της υγειονομικής κρίσεως που προκάλεσε ο νέος κορωνοϊός. Να σημειωθεί ότι εκείνη την εποχή ο φάκελος των απαλλοτριώσεων με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (που είναι ο φορέας υλοποιήσεως του έργου της αναβαθμίσεως του ΚΑΝΞ), κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Νάξου για τα περαιτέρω. 

Στους μήνες που ακολούθησαν (Δεκέμβριος 2020-Αύγουστος/Σεπτέμβριος 2021), ουσιαστικά δεν υπήρξε κάποια σημαντική εξέλιξη γύρω από την πολυσυζητημένη “Επέκταση (του) Αεροδρομίου Νάξου”, πλην του γεγονότος ότι ο φάκελος των απαλλοτριώσεων -με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων-, προωθήθηκε/διαβιβάστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Νάξου στο Μονομελές Εφετείο Αιγαίου που εδρεύει, ως γνωστόν, στην Σύρο. Και εκεί, όμως, η διαδικασία/διενέργεια των απαλλοτριώσεων -η… τύχη των οποίων, “αγνοείται” μέχρι και σήμερα- “κόλλησε”, λόγω Covid-19. 

Φάκελος "Αεροδρόμιο Νάξου": Στην "Εντατική" του Εφετείου Αιγαίου, λόγω κορωνοϊού, οι απαλλοτριώσεις για την επιμήκυνση του διαδρόμου...

Στα αξιοσημείωτα της εν λόγω υποθέσεως (που απασχολεί έντονα την Νάξο και τον τουριστικό κόσμο του νησιού), η εκπεφρασμένη δημόσια, εδώ και τουλάχιστον δύο έτη, επιθυμία του δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρη Λιανού, “να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί, το ταχύτερο, το συγκεκριμένο έργο της επέκτασης του διαδρόμου, αφού πρόκειται για έργο πρώτης προτεραιότητας για την δημοτική αρχή και το νησί μας, γενικότερα”.

Στο σημείο αυτό, να αποσαφηνιστούν και τα ακόλουθα:

  1. Το  Μονομελές Εφετείο Αιγαίου (στην Σύρο) Πρωτοδικείο, εν ευθέτω χρόνω και εφόσον η μεγάλη υγειονομική κρίση της Covid-19 το επιτρέψει, θα επιληφθεί και αποφασίσει “περί της αιτήσεως για τον καθορισμό/προσδιορισμό της οριστικής τιμής μονάδος σε ό,τι αφορά στις υπό απαλλοτρίωση οικοπεδικές εκτάσεις που βρίσκονται νοτίως του διαδρόμου προσγειώσεων – απογειώσεων του ΚΑΝΞ”.
  2. Να επισημανθεί ότι μετά την έκδοση της αποφάσεως του Εφετείου Αιγαίου και την καταβολή του προσδιορισθέντος ποσού της αποζημιώσεως υπέρ των δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η Υ.Π.Α αναμένεται να περάσει στην επόμενη φάση του έργου που δεν θα είναι άλλη από την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του νέου διαδρόμου, το ωφέλιμο μήκος του οποίου (όπως προαναφέραμε) θα “ανοίξει” 1.200 μ. Να υπογραμμιστεί, τέλος, ότι με βάση το σχετικό Φ.Ε.Κ που πιο κάτω παραθέτουμε, «η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες αυτού. Η προκαλούμενη δαπάνη, ποσού 400.000,00 ευρώ θα βαρύνει το ενάριθμο έργο 2018ΣΕ17100008 της ΣΑΕ 171 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».
  3. Φορέας υλοποιήσεως του έργου (όπως προείπαμε) είναι η Υ.Π.Α, το δε συνολικό κόστος της επεκτάσεως, σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις, ανέρχεται στο ποσό των 5.100.000 ευρώ.
  4. Τριάντα τρείς (33) είναι οι ιδιοκτήτες των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων, οι οποίοι έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
  5. Τριμελής επιτροπή από την Δ.Ο.Υ Νάξου, την Κτηματική Εταιρεία του (Ελληνικού) Δημοσίου και τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα κάνει την αρχική εκτίμηση σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με το ύψος της τιμής μονάδος που με απόφασή του θα προσδιορίσει το περί ου ο λόγος πολιτικό δικαστήριο.

 

Φάκελος "Αεροδρόμιο Νάξου": Στην "Εντατική" του Εφετείου Αιγαίου, λόγω κορωνοϊού, οι απαλλοτριώσεις για την επιμήκυνση του διαδρόμου...

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων – Το από 31 Δεκεμβρίου 2019, ΦΕΚ

Να, πώς έχουν τα χαρακτηριστικότερα αποσπάσματα του περί ου ο λόγος Φύλλου Εφημερίδος της Κυβερνήσεως:

31 Δεκεμβρίου 2019 – Τεύχος Τέταρτο – Αρ. Φύλλου 821

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, που απαιτούνται για το έργο: «Επέκταση του διαδρόμου προσγειώσεων – απογειώσεων του αεροδρομίου Νάξου προς νότο, την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων και τη διαμόρφωση χώρων για την υποστήριξη λειτουργίας του αερολιμένα στην ευρύτερη περιοχή» στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων του Νομού Κυκλάδων.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, έχοντας υπ’ όψιν:

  1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α ́133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία, και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
  2. Τις διατάξεις του ν. 2882/2001, (Α’ 17) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κυρίως του άρθρου 7Α αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 280 του ν. 4364/2016 (Α ́13) και ισχύει σήμερα…

… 5. Τη με αριθμ. οικ/10563/4-7-2014 (ΑΔΑ:7ΔΑ4ΩΚΗ-74Τ) έγκρισης μελέτης «Αποτύπωση – Κτηματογράφηση περιοχής Αεροδρομίου», τη με αριθμ. 81/22-05-2018 (ΑΔΑ: 9ΒΤΓΩΚΗ-0ΛΜ) απόφαση περί έγκρισης αρχικού κτηματολογίου και τη υπ’ αριθμ. 132/26-07-2019 (ΑΔΑ: ΖΜΖ3ΩΚΗ-4Η8) απόφαση περί έγκρισης της 1ης διόρθωσης, του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αποφασίζουμε:

  1. Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, που απαιτούνται για το έργο: «Επέκταση του διαδρόμου προσγειώσεων – απογειώσεων του αεροδρομίου Νάξου προς νότο, την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων και τη διαμόρφωση χώρων για την υποστήριξη λειτουργίας του αερολιμένα στην ευρύτερη περιοχή» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων του Νομού Νάξου, συνολικού εμβαδού 84.464,70 τ.μ. Η έκταση που απαλλοτριώνεται εικονίζεται με κλίμακα 1:500 στο κτηματολογικό διάγραμμα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα, τα οποία συντάχθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις οικ/10563/4-7-2017 (ΑΔΑ:7ΔΑ4ΩΚΗ-74Τ) έγκρισης μελέτης «Αποτύπωση – Κτηματογράφηση περιοχής Αεροδρομίου», 81/22-05-2018 (ΑΔΑ: 9ΒΤΓΩΚΗ-0ΛΜ) και 132/2019 (ΑΔΑ: ΖΜΖ3ΩΚΗ-4Η8) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες αυτού. Η προκαλούμενη δαπάνη, ποσού 400.000,00 € θα βαρύνει το ενάριθμο έργο 2018ΣΕ17100008 της ΣΑΕ 171 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

  1. Υπάγουμε την παρούσα απαλλοτρίωση στις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 7 Α του ν. 2882/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως με τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 4364/2016 (Α ́13) και κατ’ εξουσιοδότηση στο τρίτο άρθρο της ΠΥΣ 3/15-2-2019 (Α’26) και κατά συνέπεια με ειδική απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου, επιτρέπεται η άμεση παράδοση των απαλλοτριούμενων ακινήτων με την παρούσα απόφαση και η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 20 Νοεμβρίου 2019
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών
Γεώργιος Καράγιαννης
Μετάβαση στο περιεχόμενο