Νάξος: Ο δήμαρχος Δ. Λιανός, τα 1.23 εκ. ευρώ και η κομποστοποίηση των απορριμμάτων...

Νάξος: Ο δήμαρχος Δ. Λιανός, τα 1.23 εκ. ευρώ και η κομποστοποίηση των απορριμμάτων…

 Ένταξη της Πράξης «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με προϋπολογισμό 1.23 εκ. ευρώ

Χρηματοδότηση ύψους 1.23 εκ. ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων. Με απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Τ.Σ., εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» η πράξη «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων». Το έργο αφορά στη συλλογή και διαχείριση των βιοαποβλήτων στα πέντε νησιά του Δήμου μας, τη δημιουργία Πράσινων Σημείων στα νησιά των Μικρών Κυκλάδων, σχετικές δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων και εργασίες σύνδεσης  με δίκτυο ηλεκτροδότησης των πράσινων σημείων και μηχανικών κομποστοποιητών σε Ηρακλειά, Σχοινούσα, Δονούσα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να χρηματοδοτηθούν:

  • Η ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων για την οποία  προβλέπεται η προμήθεια 2.180 καφέ κάδων βιοαποβλήτων τροφίμων στα πέντε νησιά του δήμου, 4  μηχανικών κομποστοποιητών για τις Μικρές Κυκλάδες και 560 κάδων οικιακής κομποστοποίησης για τη Νάξο. Τα βιοαπόβλητα της Νάξου θα μεταφέρονται προς κομποστοποίηση στην υπό δημιουργία ΜΕΑ Νάξου, ενώ για τα βιοαπόβλητα των νησιών των Μικρών Κυκλάδων θα εφαρμοστεί τοπική κομποστοποίηση στους αντίστοιχους κατά τόπους μηχανικούς κομποστοποιητές. 
  • Η κατασκευή της υποδομής και ο εξοπλισμός για τη λειτουργία 4  Πράσινων Σημείων στα νησιά των Μικρών Κυκλάδων.
  • Οι εργασίες σύνδεσης και ηλεκτροδότησης των πράσινων σημείων και των μηχανικών κομποστοποιητών στα νησιά της Ηρακλειάς, της Σχοινούσας και της Δονούσας.
  • Τέλος, για την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές δράσεις, που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

Νάξος: Ο δήμαρχος Δ. Λιανός, τα 1.23 εκ. ευρώ και η κομποστοποίηση των απορριμμάτων...

«Η εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 1.23 εκ. ευρώ για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων στα πέντε νησιά του δήμου μας με ειδικό στόχο την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, την προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, σηματοδοτούν την έναρξη της κομποστοποίησης και τη δημιουργία πράσινων σημείων στα νησιά μας, που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ορθολογική συλλογή των βιοαποβλήτων, των ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων και στην επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας, με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, το οικοσύστημα, την οικονομία και κυρίως την ασφάλεια, την υγιεινή και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των νησιωτών» δήλωσε ο δήμαρχος Δημήτρης Λιανός.

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο