Το Αεροδρόμιο Νάξου και η επέκτασή του… Τελειώνει το σίριαλ;

Το Αεροδρόμιο Νάξου και η επέκτασή του… Τελειώνει το σίριαλ;

Το σίριαλ Αεροδρόμιο Νάξου (επέκταση) είναι θέμα χρόνου να «παίξει» δυνατά στο προσκήνιο της τοπικής επικαιρότητας μετά από όχι μικρό χρονικό διάστημα.
Διευκρινίζουμε: Από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ό,τι ήταν (επιβεβλημένο) να γίνει, έγινε. Διαδικαστικά, το εν λόγω κορυφαίας σημασίας για το μέλλον του νησιού μας κεφάλαιο έχει κλείσει.
Όπως έχει κλείσει και φάκελος «κτηματολογικοί πίνακες».
Το περί ου ο λόγος έργο – επέκταση/επιμήκυνση του διαδρόμου (προσγειώσεως απογειώσεως) έχει μπει ήδη σε φάση των απαλλοτριώσεων.
Δηλαδή, βρίσκεται στο κατώφλι του Πρωτοδικείου Νάξου, όπου με βάση τις κείμενες διατάξεις, θα γίνει εν ευθέτω χρόνω ο καθορισμός της Τιμής Μονάδος για τις υπό απαλλοτρίωση οικοπεδικές εκτάσεις.
Να σημειωθεί ότι από την στιγμή κατά την οποία καθοριστεί η τιμή μονάδος – και εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις -, αμέσως θα καταβληθούν στους δικαιούχους τα προβλεπόμενα (αποζημιώσεις)…
Στην περίπτωση που υπάρξουν ενστάσεις, τότε θα πρέπει να εκδοθεί από το αρμόδιο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο σχετική απόφαση που θα προσδιορίσει χρονικά κάθε εξέλιξη που αφορά την επέκταση (επιμήκυνση) του διαδρόμου, νοτίως του υπάρχοντος.
Γιάννης Βλαχάκης

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο