Η κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο ΕΠΑΛ Νάξου και τα βασικά τμήματα του κλειστού Γυμναστηρίου…

Η κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο ΕΠΑΛ Νάξου και τα βασικά τμήματα του κλειστού Γυμναστηρίου…

Η κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο ΕΠΑΛ Νάξου αποτέλεσε αντικείμενο εργασίας της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Στην σχετική τεχνική περιγραφή αναφέρεται στη κατασκευή ενός κλειστού σχολικού γυμναστηρίου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, το οποίο θα κατασκευαστεί εντός του αγροτεμαχίου στο οποίο στεγάζεται το ΕΠΑΛ Νάξου, στη θέση «Φραγκίσκου», πρώην λατομικός χώρος, στο Φιλότι Νάξου.

Σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με τις εγκαταστάσεις και το συγκρότημα του Κλειστού Γυμναστηρίου, ας αναφερθούν τα ακόλουθα:

Το συγκρότημα του Κλειστού Γυμναστηρίου θα αποτελείται από τρία (3), βασικά τμήματα: (α) την αίθουσα αθλοπαιδιών και γυμναστικής (β) τις κερκίδες και (γ) τους κάτω από τις κερκίδες βοηθητικούς χώρους των θεατών και το συγκρότημα των βοηθητικών της αίθουσας χώρων, που θα εξυπηρετούν τους αθλούμενους.

Η αίθουσα αθλοπαιδιών και γυμναστικής είναι ενιαίος χώρος, μη διακοπτόμενος από οποιοδήποτε οικοδομικό ή άλλο στοιχείο, με καθαρές διαστάσεις 33,80μ2 Χ 19,45 μ2. και απολύτως ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 7.60 μέτρα, (στη περιοχή του αγωνιστικού χώρου).

Οι κερκίδες, θα κατασκευασθούν παράλληλα προς τον μεγάλο άξονα της αίθουσας γυμναστικής και αθλοπαιδιών προς τη μία μεγάλη πλευρά της, θα έχουν χωρητικότητα 287 θεατών περίπου και θα πληρούν όσον αφορά στο τρόπο κατασκευής και τις προσπελάσεις, απολύτως τον κανονισμό πυροπροστασίας. Οι χώροι αυτοί κατασκευάζονται κατά μήκος της μίας από τις μεγάλες πλευρές της αίθουσας και συγκεκριμένα σε εκείνη απέναντι από τις κερκίδες.

Το συγκρότημα των βοηθητικών χώρων των θεατών και αθλουμένων αποτελείται από α) το συγκρότημα των βοηθητικών χώρων της αίθουσας αποτελείται από τους χώρους εξυπηρέτησης των αθλουμένων, των προπονητών, διαιτητών κτλ., τους χώρους διοικητικής υποστήριξης, την αποθήκη οργάνων και το μηχανοστάσιο και β) τους χώρους εισόδου στις κερκίδες από τον περιβάλλοντα χώρο, χώρους υγιεινής (W.C.) για το κοινό, ένα μικρό κυλικείο και μία αποθήκη.

Ο περιβάλλων χώρος του γυμναστηρίου περιλαμβάνει πεζοδρόμιο πλάτους τουλάχιστον 2.00 μ. περιμετρικά και 5.00 μ. στην είσοδο του κτηρίου, όλες τις απαιτούμενες προσπελάσεις προς και από τους χώρους του γυμναστηρίου, όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα για τη προστασία του κτηρίου και για την δυνατότητα εύρυθμης λειτουργίας του. (π.χ. τοίχοι αντιστήριξης, απορροές όμβριων κτλ.).

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο