Διευκρίνιση: Η αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού – παραλίας

Διευκρίνιση: Η αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού – παραλίας

Διευκρινίζουμε τώρα που ο τρίτος και τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, ο Αύγουστος, ε

τοιμάζεται να παραδώσει … σκυτάλη στον Σεπτέμβριο, ότι, ως αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού – παραλίας, θεωρείται η ανάπτυξη εκτός του οριοθετημένου τμήματος, επιπλέον ομπρελών, καθισμάτων και μέσων θαλάσσιας αναψυχής πέραν της εκτάσεως που αναγράφεται στο μισθωτήριο ή στην άδεια παραχωρήσεως χρήσεως.

Οι εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής όπου αυτό επιτρέπεται, θα χρησιμοποιούν κατάλληλα σηματοδοτημένο δίαυλο μέσα στην θάλασσα, για την διακίνηση των μισθωμένων μέσων (ποδήλατα θαλάσσης, Wind-surf, κανό, κ.λπ.), που το πλάτος του δεν θα υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) μέτρα.

Ας επισημανθεί ότι, απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας και ησυχίας των λουομένων η κυκλοφορία των μισθωμένων μέσων αναψυχής σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες.

Για τον καθορισμό των μέτρων των δραστηριοτήτων μέσα στη θάλασσα, αρμόδιο είναι το Λιμε

 

ναρ

χείο.

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο