Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: Το Γραφείο Συντήρησης Οδοποιίας και Κοινοχρήστων Χώρων λειτουργεί και πώς;

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: Το Γραφείο Συντήρησης Οδοποιίας και Κοινοχρήστων Χώρων λειτουργεί και πώς;

Στο  προ ετών, τελευταίο, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, λόγος σαφής γινόταν περί λειτουργίας Γραφείου Συντηρήσεως Οδοποιίας και Κοινοχρήστων Χώρων. Το περί ου ο λόγος γραφείο, σύμφωνα με το οργανόγραμμά του, επρόκειτο να καταπιαστεί με την οργάνωση και τον προγραμματισμό των συνεργείων τα οποία παρεμβαίνουν και εκτελούν τακτικές εργασίες συντηρήσεως και επισκευών με δικό του εργατοτεχνικό προσωπικό στο δίκτυο οδοποιίας και στους κοινόχρηστους χώρους (πάρκα, πλατείες, χώροι αθλοπαιδιών) καθώς και στην συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση συνεργείων αμέσου επεμβάσεως σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών εκτός προγράμματος. Και ερωτώ; Πότε λειτούργησε μέχρι σήμερα, το εν λόγω επιχειρησιακό πρόγραμμα ως προς το προαναφερθέν εξαιρετικής σημασίας κεφάλαιο;
Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να υπογραμμίσουμε για μία ακόμη φορά ότι η Τεχνική Υπηρεσία του ημετέρου δήμου, πρέπει χωρίς άλλες χρονοτριβές, να προχωρήσει στην σύνταξη μελέτης για την αποκατάσταση των ζημιών στην εσωτερική οδοποιία και στην ασφαλτόστρωση δρόμων στο σύνολο των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, τόσο στην Νάξο όσο και στις Μικρές Κυκλάδες.

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο